mainmenu

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday64
mod_vvisit_counterYesterday257
mod_vvisit_counterThis week1611
mod_vvisit_counterThis month3900
mod_vvisit_counterAll818249
Mengapa Muzik Patut Diajarkan di Sekolah-sekolah
Written by Johami Abdullah @ Joe Chelliah   
Seorang pendidik muzik harus dapat memberi rasional serta sebab-sebab yang wajar dan meyakinkan mengapa mata pelajaran muzik patut diadakan dalam kurikulum sekolah. Guru Matematik atau Sains boleh berbuat demikian untuk mata pelajarannya dengan amat mudah pada hari ini. Bagaimana pula dengan pendidik muzik?

Segala bentuk seni, termasuk muzik, merupakan satu saluran unik yang boleh menentukan tahap pencapaian mana-mana satu tamadun. Seni adalah amat penting dan unik kerana segala bentuk seni membezakan tingkah laku manusia daripada makhluk-makhluk lain. Malah kajian-kajian dalam bidang arkeologi dan antropologi menunjukkan dengan jelas bahawa setiap kelompok manusia telah mengadakan beraneka jenis aktiviti muzik sepanjang zaman. Para ahli falsafah dan psikologi yang diakui sebagai "gergasi" dalam bidang pendidikan sejak Plato telah mengesyorkan supaya muzik harus dipelajari oleh semua orang supaya proses pendidikan itu cukup sempurna. Di bawah ini tercatat beberapa sebab (berpandukan The School Music Program: Descriptions and Standards (Reston, Virginia: MENC, Edisi Ke-2, 1986) mengapa mata pelajaran muzik harus diadakan dalam kurikulum formal di sekolah-sekolah.

1. Adalah memang wajar bahawa setiap individu mempelajari muzik tanpa apa-apa sebab yang tertentu (muzik semata-mata untuk muzik). Muzik merupakan satu bidang yang begitu kaya dengan beraneka jenis pengetahuan, kemahiran, dan cara-cara berfikir yang amat berbeza dari zaman ke zaman dan dari tempat ke tempat. Kebolehan untuk bermain muzik, menyanyi, atau menghayati muzik sama ada untuk menghiburkan diri sahaja ataupun untuk memperkembangkan intelek seseorang itu adalah amat wajar bagi setiap insan.

2. Ia merupakan satu matlamat pendidikan yang utama untuk mewariskan budaya sesuatu bangsa itu termasuk warisan budaya manusia yang silam kepada generasi muda. Satu komponen utama dalam mana-mana budaya ialah amalan muzik bangsa itu sendiri. Oleh yang demikian, pendidikan muzik boleh dianggap sebagai satu lagi saluran yang sihat untuk mencapai objektif ini.

3. Potensi muzik yang terpendam di kalangan para pelajar boleh dicungkil dan dipelihara dengan amat baik semasa mereka masih bersekolah lagi. Potensi dan bakat muzik yang terpendam di kalangan para pelajar sama pentingnya dengan potensi dan bakat lain seperti kemahiran-kemahiran linguistik atau psikomotor yang juga boleh dicungkil pada peringkat sekolah. Dengan itu, adalah amat merugikan sesuatu bangsa jika setiap kanak-kanak tidak berpeluang untuk menguji bakat muzikalnya sewaktu bersekolah lagi.

4. Muzik juga merupakan salah satu aktiviti utama yang membolehkan kita menyalurkan sumber tenaga kreatif yang semula jadi. Selain itu, muzik juga dapat memberikan peluang kepada setiap individu untuk meluahkan perasaannya secara sihat. Aspek ini amat penting untuk mengimbangkan lagi proses pendidikan semasa yang memberi tekanan yang begitu ketara dalam bidang sains dan teknologi mengikut satu arah aliran di merata dunia. Muzik juga membolehkan setiap individu, malah setiap bangsa mempertunjukkan atau memperlihatkan identiti masing-masing.

5. Pembelajaran muzik dapat membantu kita untuk lebih memahami sifat manusia dari aspek perhubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan juga tentang ibadah dan kerohanian manusia. Kita juga dapat mempelajari tentang beraneka jenis kebudayaan lain di dunia dengan lebih mendalam melalui saluran muzik.

6. Pembelajaran muzik di sekolah-sekolah boleh dianggap sebagai satu dimensi tambahan yang memberikan peluang kepada pelajar untuk menikmati kejayaan secara individu. Ini adalah lebih penting bagi mereka yang senantiasa kurang merasai kejayaan dalam bidang-bidang lain. Di sini kita diingatkan bahawa kejayaan dalam sesuatu adalah amat penting untuk membentuk satu sikap positif tentang keyakinan diri dan ego bagi setiap pelajar. Maka, proses persekolahan tidak seharusnya tertumpu kepada mata- mata pelajaran kognitif sahaja sehinggakan kepentingan pelajar-pelajar yang berbakat dalam bidang afektif lain seperti muzik dan seni lukis tidak diambil kira langsung. Situasi seperti ini boleh menghampakan pelajar-pelajar berkenaan dan ekoran daripada perasaan itu banyak lagi masalah sosial boleh timbul. Selain itu, pelajar yang berjaya dalam mata-mata pelajaran yang dianggap lebih kognitif juga harus berpeluang menceburkan diri dalam bidang afektif supaya proses pendidikan itu lebih seimbang.

7. Pembelajaran muzik secara formal dan sistematik boleh meningkatkan lagi paras penghayatan muzik di kalangan pelajar dan membantu mereka dalam menghayati muzik yang lebih canggih dan kompleks. Mereka juga berpeluang untuk mengenali muzik daripada budaya dan tamadun lain. Peluang untuk mempelajari atau menghayati bentuk-bentuk muzik tersebut amat kurang di luar proses persekolahan.

8. Melalui pembelajaran muzik para pelajar akan berpeluang untuk mempelajari sistem simbologi muzik yang juga merupakan satu lagi sistem simbologi manusia yang sungguh hebat. Setiap pelajar di sekolah diwajibkan supaya mempelajari sistem-sistem simbologi dan ikonografi yang terdapat dalam matematik, sains, dan bahasa-bahasa tertentu. Maka, para pelajar harus juga diberi peluang untuk mempelajari sistem simbologi yang digunakan untuk seni muzik.

9. Adalah amat mustahak bagi setiap pelajar menyedari bahawa bukan semua aspek kehidupan manusia boleh dinilai secara merata atau sejagat. Adakalanya sesuatu isu tentang soal kehidupan atau tingkah laku manusia boleh dilihat dan difahami dengan beraneka cara. Muzik boleh menyampaikan nilai-nilai seperti ini dengan amat berkesan. Dalam suasana yang mengagung-agungkan materialisme, pembelajaran muzik boleh memberi satu perspektif yang lebih seimbang terhadap kehidupan kita.

10. Muzik telah memainkan peranan yang utama dalam kehidupan manusia untuk mempertingkatkan kualiti kehidupan manusia di seluruh dunia. Manusia tidak boleh hidup dengan cukup bahagia tanpa muzik. Peranan muzik dalam sesuatu masyarakat adalah cukup jelas dan nyata. Maka, tidakkah harus memberikan pendidikan muzik yang sistematik kepada generasi muda untuk membolehkan mereka hidup dengan lebih sempurna dan bahagia?


Kesemua justifikasi yang tersebut di atas adalah juga sejajar dengan objektif-objektif untuk pendidikan di Malaysia seperti yang terkandung dalam Education in Malaysia (1985, hlm. 135) yang diterbitkan oleh Bahagian Penyelidikan dan Perancangan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Objektif-objektif itu adalah seperti yang berikut:

1. Untuk menentukan literasi yang berfungsi di kalangan rakyat Malaysia.

2. Untuk membekalkan para pelajar dengan kemahiran-kemahiran intelek dan psikomotor yang boleh menimbulkan satu tabiat di kalangan mereka supaya sanggup belajar serta bekerja secara lanjutan dan berterusan.

3. Untuk membentuk sikap-sikap tertentu yang sihat dan mulia di kalangan pelajar supaya mereka akan:
(a) menghormati serta menyayangi manusia yang lain
(b) mewarisi suatu komitmen dan rasa tanggungjawab terhadap kemakmuran dan kemajuan negara
(c) menghormati kerja-kerja buruh kasar

4 Untuk mewariskan budaya negara serta kebolehan untuk memperkayakan lagi budaya Malaysia kepada generasi muda (Digariskan oleh penulis).

5. Untuk membentuk etika tingkah laku sosial dan peribadi yang diingini di kalangan pelajar yang juga selaras dengan fahaman keagamaan dan moral kita Jika kita mengambil kira kelima-lima garis panduan tersebut, kita akan dapati beberapa aspek yang penting dari perspektif pendidikan di Malaysia seperti perpaduan negara dan moral tidak disebut secara nyata dalam senarai MENC yang telah dibincangkan tadi. Oleh yang demikian, kita boleh dan harus menambahkan lagi sekurang-kurangnya enam sebab mengapa muzik harus dipelajari oleh semua pelajar di Malaysia.

1. Muzik telah membantu manusia dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah manusia sepanjang zaman. Elemen-elemen muzik yang terkandung dalam muzik ibadah daripada semua bangsa dan kaum sepanjang zaman adalah cukup jelas dan nyata. Maka, pembelajaran muzik sudah tentu akan dapat membantu kita dalam hal-hal yang berkaitan dengan muzik ibadah secara langsung ataupun tidak langsung.

2. Muzik mempunyai banyak potensi dan skop untuk mempengaruhi kelakuan dan pemikiran manusia sama ada secara positif atau negatif. Oleh itu, kita boleh menggunakan muzik secara positif untuk beberapa keperluan kebangsaan semasa seperti menanamkan rasa taat setia dan cinta akan nusa dan bangsa serta meningkatkan lagi perpaduan negara. Perpaduan negara merupakan salah satu matlamat utama dalam pendidikan di Malaysia sejak merdeka lagi seperti yang terkandung dalam Laporan Razak (1956).

3. Pada masa sekarang, soal untuk memperkenalkan warisan budaya kebangsaan serta identiti Malaysia difikirkan amat perlu. Perkara seperti ini adalah lebih ketara di kalangan negara-negara yang sedang membangun seperti Malaysia. Maka, pembelajaran muzik tradisional kita secara formal banyak membantu dalam aspirasi kebangsaan ini. 4. Soal moral adalah sesuatu yang diutamakan dalam proses pendidikan di Malaysia dan juga dalam proses pembangunan negara pada amnya. Hal moral ini juga adalah amat penting dalam semua agama. Dengan itu, lagu-lagu yang mengandungi lirik berkenaan, nilai-nilai murni, aspek moral, dan aspek akhlak yang baik boleh diajarkan kepada golongan muda-mudi dari peringkat prasekolah lagi.

5. Muzik juga boleh digunakan untuk membantu pengajaran mata-mata pelajaran yang lain di Malaysia, khasnya pada peringkat sekolah rendah. Lagu The Alphabet Song, misalnya, boleh digunakan oleh guru Bahasa Inggeris. Muzik juga boleh digunakan dalam konteks Pendidikan Jasmani dalam aktiviti-aktiviti seperti gimrama, aerobik, dan tarian-tarian rakyat.

6. Muzik boleh disifatkan sebagai "jendela dunia" kerana muzik boleh digunakan untuk lebih memahami kebudayaan asing. Selain itu, muzik juga boleh membantu para pelajar menyedari serta memahami konsep persaudaraan antara manusia sejagat.

Kesemua sebab yang telah dibincangkan di atas menunjukkan dengan jelas betapa pentingnya setiap individu mempelajari muzik pada setiap peringkat pendidikan formal di Malaysia. Potensi melalui pembelajaran muzik untuk digunakan secara positif adalah begitu luas serta jelas dan nyata. Haruskah kita mengabaikan atau tidak mempedulikan potensi muzik ini dalam proses pendidikan kita?

 

FREE DOWNLOAD

Soalan Psikologi Pendidikan

DOWNLOAD UNTUK CADANGAN JAWAPAN


Soalan 1  

Berdasarkan pengalaman anda sebagai seorang guru, terangkan mengapa pentingnya seseorang guru mempelajari psikologi. Bincangkan implikasi psikologi pendidikan dalam bilik darjah anda. Beri contoh-contoh yang sesuai untuk menyokong jawapan anda. (1 jam)


Soalan 2  

Pada pendapat anda, bagaimana anda dapat membantu murid anda mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimum? Asaskan perbincangan anda pada tajuk-tajuk berikut :
• Teori-teori perkembangan manusia
• Potensi manusia
• Motivasi
• Perbezaan individu                    (2 jam)


Soalan 3  

Kenalpasti seorang murid anda yang bersifat ekstrovert dan seorang lagi yang bersifat introvert. Jelaskan dengan contoh-contoh yang sesuai, bagaimana anda dapat meningkatkan cirri-ciri positif kedua-dua personaliti ini.


Soalan 4(a)  

Pemimpin yang baik adalah pengurus yang baik. Huraikan pernyataan ini mengilkut konteks bilik darjah. Adakah anda melihat anda sebagai pengurus yang baik? Fokuskan perbincangan anda kepada aspek-aspek berikut:
. rutin bilik darjah
. disiplin bilik darjah


Soalan 4(b)  

Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah bergantung kepada kualiti pengurusan bilik darjah. Bincangkan pernyataan ini berasaskan pengalaman mengajar anda dengan memberi contoh-contoh yang sesuai.


Soalan 5(a)  

Banding beza antara 5 teori pembelajaran yang telah anda pelajari. Teori pembelajaran manakah yang biasa anda amalkan dalam bilik dajah anda? Beri sebab-sebab bagi menyokong pilihan anda.


Soalan 5(b)  

Pengetahuan tentang teori-teori pembelajaran adalah penting sebelum proses pembelajaran. Berdasarkan pengalaman mengajar anda, bincangkan pernyataan dengan memberi contoh yang sesuai.

Lagu KBSR Tahun 1

DOWNLOAD LAGU KBSR YEAR 1

mp3 Raya

mp3 Raya

Seni Dalam Pendidikan

TAJUK 1: SOALAN TUTORIAL  

Anda dikehendaki membaca beberapa artikel, journal atau buku seni dalam pendidikan. Senaraikan faedah mata pelajaran Seni Dalam Pendidikan kepada seorang pendidik dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Terangkan faedah itu dan kepentingan seni dalam pendidikan di sekolah rendah dengan rujukan kepada teori pembelajaran. Jawapan anda hendaklah disokong dengan pandangan tiga orang tokoh dalam bidang ini.


TAJUK 2: SOALAN TUTORIAL  

Berdasarkan senario waktu rehat di sekolah anda, tuliskan dan buat catatan dalam bentuk grafik berasaskan pemerhatian yang berikut:


TAJUK 3: SOALAN TUTORIAL  

i. Tulis satu refleksi individu yang ringkas tentang apa yang anda telah pelajari dan alami berasaskan kepentingan deria terutamanya dalam konteks anda sebagai pelajar dan guru.


TAJUK 4 : SOALAN TUTORIAL  

Berdasarkan latihan yang diberikan di atas, anda dan rakan-rakan dikehendaki melakonkan situasi di pasar malam itu. Anda dikehendaki mengunakan bahan-bahan gantian untuk menggambarkan eksplorasi, pengalaman dan ekspresi bagi situasi itu.


Contoh RPH MUZIK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 1 
Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Muzik Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik
Masa : 8.15 – 9.15 pagi
Tarikh : 24 .1. 2009
Kelas : 1 Bestari
Bil Murid : 36 Orang
Tajuk / bidang : Nyanyian dan mengenal alat-alat perkusi.
Item : Melodi dan alat perkusi.

Hasil Pembelajaran : Menyanyi mengikut senikata lagu dan mengenal alat-alat perkusi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2 
Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik
Kelas : Dua Intelek
Masa : 8.45 pagi – 9.45 pagi
Bilangan murid : 34 orang
Aspek : Pengalaman muzikal

Item : 2.1.2 Menyanyi secara muzikal - melodi
Tajuk Lagu : Anak Itik Tok Wi
Kemahiran : Menyanyi dengan sebutan yang jelas dan tepat.
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid boleh

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2 
Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik
Kelas : Dua Intan
Masa : 8.45 pagi – 9.45 pagi
Bilangan murid : 30 orang
Aspek : Persepsi Estetik

Item : 1.2 Melodi, warna ton, alat perkusi
Tajuk Lagu : Aku Burung Tiung
Kemahiran : Menyanyi dan memainkan alat muzik secara muzikal – Tempo dan melodi.
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid boleh

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2 
Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik
Kelas : Dua Bestari
Masa : 8.45 pagi – 9.45 pagi
Bilangan murid : 35 orang
Aspek : Pengalaman muzikal
Item : 2.1.2 Menyanyi secara muzikal - melodi

Tajuk Lagu : Anak Ikan
Kemahiran : Menyanyi dengan sebutan yang jelas dan pernafasan yang betul
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid boleh


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 3 
Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik
Kelas : 3 Bestari
Masa : 9.20 -10.20
Bil. Murid : 20 orang
Aspek : Persepsi Estetik
Item : 1.2.3 Warna Ton

Kemahiran : 1.1 Memberi perbezaan bunyi empat alat perkusi dengan Respon yang sesuai.
1.2 Memainkan alat perkusi mengiringi lagu yang telah dipelajari mengikut detik
lagu. Objektif :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 4 
Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik
Kelas : Empat Al-Bukhori
Masa : 9.45 pagi – 10.45 pagi
Bilangan murid : 35 orang
Aspek : Permainan Rekoder

Item : Pengenalan Rekoder
Tajuk Lagu : Padiku

Kemahiran Hidup

Soalan 1

Dalam proses pengajaran terdapat beberapa kompenan yang perlu anda tumpukan. Apakah komponen-komponen tersebut ?

     Proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan tiga komponen penting iaitu perancangan, penyampaian dan penilaian. Untuk melihat ketiga-tiga komponen ini, lihat rajah di bawah...

BAHAGIAN A : Ujian Objektif
Mengenali Negara Kita. (Contoh soalan mengikut aras)

a. Aras Pengetahuan
b. Aras Kefahaman.
c. Aras Analisis.
d. Aras Penilaian.
e. Aras Aplikasi
f. ...

SOALAN TUTORIAL

Dalam menjayakan pengajaran mikro, anda perlu menguasai kemahiran penyampaian. Huraikan kemahiran-kemahiran itu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan jelas.

Contoh RPH KH

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 6(1)
Kelas : 6 Rajin
Masa : 8.45 – 9.45
Bidang : 2. Perniagaan dan keusahawanan
Unit : 2.3. Mempromosi jualan
Tajuk Pembelajaran : 2.3 (c) Promosi melalui katalog.
Objektif : Murid dapat merekabentuk dan menghasilkan katalog mudah.
Alatan / bahan : Kertas A4, keratan akhbar, majalah, gunting, gam, marker pen, stapler dan pensel warna.
Penerapan nilai : Kerjasama, berjimat – cermat

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 6(2)
Kelas : 6M
Masa : 10.45-11.45
Bidang : Reka Bentuk dan Teknologi
Unit : Baik pulih dan Penyenggaraan
Tajuk Pembelajaran : Penyenggaraan dan membaiki kerosakan kecil pada perabot
Objektif :Murid dapat menguasai kemahiran asas dalam penyenggaraan dan membaiki kerosakan kecil pada perabot
Alatan/Bahan : Tukul, Paku, Gergaji, Pita Ukur, Pensil, Sesiku L, Kertas Las,
Syelek Penerapan Nilai :Kerjasama dan berdisiplin

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 6(3)
Tahun : 6
Masa : 1jam
Bil murid : 32
Bidang : Rekabentuk dan Teknologi
Unit : Jahitan
Tajuk : Penghasilan artikel
Objektif : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
a) Mengenal pasti bahan terpakai untuk dikitar semula
b) Menjahit artikel mudah daripada bahan terpakai
Pengalaman sedia ada : Murid sudah tahu :
a) Alatan yang biasa digunakan untuk menjahit
Nilai : Sabar, mencintai alam sekitar, bekerjasama.
ABM : Gunting, pita mengukur, roda surih, jarum peniti, kertas kabar tukang jahit, jarum jahitan tangan
Bahan : Fabrik dari bahan terpakai, Pola yang berukuran 16cm x 16cm, Benang yang sesuai dengan fabrik, kun, span.

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 6(4)
Kelas : 6 Bijak
Masa : 10.35 – 11.35 pagi
Bidang : Perniagaan dan Keusahawanan
Unit : Sikap pengguna yang bijak
Tajuk Pembelajaran : Mendapatkan maklumat barang
Hasil Pembelajaran : Aras 1
1. Mengenal pasti ciri barang yang masih baik
2. Membanding beza barang yang masih baik dan barang yang rosak
Aras 2
1. Mendapatkan maklumat daripada label barang
BBM : Susu, buah-buahan, label, tin minuman

Band kssr Year 1

Muzik Tahun 1

MUZIK BAND 1
MUZIK BAND 2
Lampiran evidence bertulis BAND 2
Lampiran evidence lisan BAND 2
MUZIK BAND 3
Lampiran BAND 3
MUZIK BAND 4
MUZIK BAND 5
MUZIK BAND 6

Bahasa Inggeri Tahun 1 (SK)

BI BAND 1
BI BAND 2
BI BAND 3
BI BAND 4
BI BAND 5
BI BAND 6

Bahasa Inggeris Tahun 1 (SJK)

BI BAND 1
BI BAND 2
BAND 3
BI BAND 4
BI BAND 5
BI BAND 6

Laman Pilihan
Copyright © 2019 cikgumuzik. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
grand piano vsti download download pocket inv editor pro for android download psd viewer for mac download free luv kush kand download carnatic music for free download pydev for linux download esx 4.1 u1 corra nx zero download mp3 pes 2011 hiszpański komentarz download download u kiss cinderella download metallica when a blind man cries pes demo download 2006 download movie maker dansk marco polo filme download dublado new american streamline departures download free download raid drivers for windows 7 download lagu stereophonics maybe tomorrow pokemon ash gray download emulator janela secreta download rmvb dublado microsoft .net active template library download download yg toot it and boot it dirty l2walker goddess destruction download how to download starkid script msn chip download 2009 download x ray on phone capitão america download dublado baixe de tudo download in my world ao no exorcist nulldc download for ps3 download applications for 3ds language mismatch on download content mw3 france real time 3d download download snow transformation pack lion download xadrez para celular nokia download bakit pa ba by sarah trilha sonora projeto x download download dual player games download question paper of acio childhood's end download pink floyd download dorama skip beat free download rajasthani youtube video oosaravelli songs download blogspot rick ross ten jesus download download videos von jeder seite download tomorrowland summer 2011 mix download glenn frey the heat is on mp3 srs hd audio lab download shiv mahapuran episode 1 download suara suara unik mp3 download tk file explorer download for samsung s3310 download harvest moon animal parade rom download fishbot metin2 uk download film rambo 5 gratis download gratis hotspot shield launch download 3par inform management console medion gopal e3240 update download download midas magic spells aurum download update 4.10 ps3 download technical report template download my life in ruins soundtrack download smash bro 64 area 51 download free game download i mobile market for android download on air 1.0 download mjm photo recovery download mae the sun and the moon bungie download halo reach maps download web player tv download games for qmobile a5 free download pather panchali full version download players title track mp3 gwen stefani cool video download symbian anna download 2012 qual o melhor site download jogos download sp2 vista dansk download pes games 2010 download saturday night live seth macfarlane download cd jovem pan planeta dj 2011 download serie sherlock holmes download vdo to ipad tweet adder registration key download download tradução narração pes 2012 pc download psx4droid galaxy s2 download dil tera deewana 1962 songs funk do kuat download download cd clayton e romário vet emergency 2 download free download exaltasamba cd 25 anos mercedes benz game download tagalog movies 3gp download download data structure schaum series ebook download jangan takut sammy simorangkir husn bewafa movie download free download frets on fire dragonforce download the vixen manual download stuck on escalator video download m indicator for windows xp peggle download with crack download unlock code blackberry download nvidia 8800 drivers st 2 form download dionne bromfield mama said download free download amd radeon 6470m mon bled download mp3 download humayun ahmed books century gothic eot download download ogene do by frank edwards gippy grewal pistol download baho me botal dj download habib wahid bolchi tomake download hoedown throwdown dance steps download download yuvvh video song download titan quest pc download gratis maddi jane price tag download normal map plugin gimp download the qwaser of stigmata sub ita download free addicted enrique iglesias mp3 download tmnt the video game download l'erba cattiva emis killa gratis trigger download with php download graboid for ipad familia regis danese download mp3 aaron lili download free mp3 free mp3 download of intuition by cn blue pamiętniki wampirów download sezon 1 peb download oluwa noni video by wizkid download mx one antivirus 4 wouldn't change a thing free mp3 download dare to dream 3 download dart 8 iso download download firebreather o lança fogo dublado download lagu akustik peterpan download imagini desktop cu john cena prisma brasil meu lar download download cognos for linux download alt world 2 ibrowser download for laptop download new york new york download watermarks for word download world development indicators 2011 m.a.r.c. mario nes rom download download traduçao quake 4 free download of epic bot download mystery p.i. full version free manele noi download albume 2011 dhinka chika mp3 tone download download sgs3 stock firmware amcap driver download windows xp download karma girl by jennifer estep edelweiss visual novel english download download bomberman vs zombies apk download topographic maps australia download maher zain barak allah download game java n gage download viavoice for windows zac brown band toes download bee top download ringtones free hindi download ishq e mamnoon song download cd any given thursday zug simulator demo download chip download opening 11 fairy tail download rita springer beautiful you metallica the unforgiven clip download download gamertag on xbox download musicas gospel heloisa rosa download c&c red alert 3 crack download s1 live for speed download tirupati balaji wallpapers download sing by my chemical romance mp3 free download fsj file splitter download maple vac hack kush and orange juice download wiz khalifa download álbuns do kiss froggy jump download für handy download the l word season 5 episode 4 download robyn body talk mp3 download msvcr80 dll office fazer e compreender piaget download hoe download je gratis films jed madela forever blue download download lexmark scan center download d link g dwl g510 download yahoo messenger 1 8 quentin harris mp3 download download minecraft single player launcher download musica anni 50 download mise a jour ps3 3.55 download mp3 winda viska putih champions league highlights download free credit wizard v1.1 b1 download gratis download do nfs underground 2 download everyday is exactly the same command to download wft file download the jayhawks blue gpgdragon usb driver download enb gta mod download ese par de anillos download sad piano 1 download download garmin voices with tts download puzzle world 2 mobile download song aye nazneen suno na download nba 2k12 save editor download apuesta por rock roll tumsa nahin dekha download song download zombie map pack ps3 download do filme pequena miss sunshine ovvoru pookalume download mp3 download maji love 1000 full satyamev jayte 3gp download blacklist for nokia c2 01 download x lite sip phone download download g dragon one of a kind mv download path for iphone 3g ninja jiraya download dublado rmvb download 2012 mls schedule m indicator for android download to pc download transporter the series give the guy a hand milte milte hasi mp3 download download nirmal baba tv episodes company logos to download download img tool 2.0 symulator john deere 1510e download free train locator software download colors mp3 download code geass download idm 6.09 build 2 patch download driveri za zvuk free download unfinished business nora roberts tradewinds odyssey download full download htc tattoo games mv bill despacho urbano download cd blackberry bold download language redcine x download for mac download maurette brown clark i hear the sound download tu na jaane aas paas lame.dll mp3 encoder download download david guetta i am titanium download born this way lady gaga honey singh free mp3 download jquery ui datepicker download whatcha say chipmunk version download download zyxel g 202 driver windows 7 download indonesia lagu mp3 download naff kau masih kekasihku mp3 mobile antivirus jar download mar jawan download song download lightning strike snow patrol ghita munteanu zilele noptile download fisierul meu gry download pełne wersje firma chcesz czy nie download download lagu gugun blues shelter download pimsleur french course metropcs samsung admire driver download yakusoku no basho e download mp3 download jay z decoded for free download caminhoes 18 wos alh download playback renascer praise 6 download gpu plugin psx emulator download game billiard for windows 7 download manual adobe flash player 11 download spiderman friend or foe crack fate zero opening 2 video download download choti si omer mein ps2 bios download bin panasonic nv gs180 driver download stay alive download avi download hooligans 1 legendado download kkm tik sma download krizz kaliko shock treatment zip informatica 8.6.1 license key download download luiz gonzaga jr free download typing master key download galaxy quest soundtrack download gta sa chomikuj download kula world for pc free download free breathing jason de rulo mp3 download being erica 1x13 download lagu baru hafiz dan siti download hero regina spektor download beat shakers ma cherie download unity 3d 3.5 beta download true to the game book subway surf hack download download zelia duncan telhados de paris lucida grande download pc download bhagat singh songs download winpe and imagex download it's your love tim mcgraw vag tacho software download manufacturers download army study guide pdf eminem not afraid download zippy download flaming pink floyd download tolerância ana carolina download struts 2 api docs castor download call of duty download tema doraemon windows xp jetfighter 5 download chip download huawei drivers vista download lagu piala champion response headers download file flt cry 2 .r00 download download jaan jaan jelly song softwares download windows 7 font collection download blackberry download game kuis who wants to be a millionaire download net framework 3 total six pack abs download free download crack flatout 2 download dream chasers meek mill zip download the spectrum song fourth floor mp3 download download escola de talentos vol 3 download soundmax ad1986a audio driver tab p1000 download mode download nur kasih the movie full free gameloft download for sony ericsson dragon naturally speaking 6 download download shyam bhajan mp3 le maitre de l'air download free download of revolt full version game download dreams collide colbie caillat download touch rockin the club mp3 download não conte a ninguém legendado rmvb d k bose free video download download the phonics builder software hiyoku no hana download mp3 download naruto shippuden 181 hd tamil bakthi padalgal mp3 download download goodman gilman pharmacology 12th edition linksys 2.4 ghz driver download lip arabic windows 7 download sap download abap program players hindi movie 720p download rita ora party download mp3 nane download ca o stea download switch will smith spider man 2 download legendado download babi minune am plecat in lume diwan tamil movie download download the oc baixe de tudo pure cardio insanity download free zumodrive download for android balada boa gusttavo lima download 320 download enter bluetooth driver for windows 7 tom g vol 7 download download deadliest warrior season 1 free filme download de graça street legal racing redline download for windows 7 download nokia 7210 supernova applications marco carta discografia download download hooked on a feeling blue swede mp3 download easybcd latest version download sfondi tablet android download christina walk away download yolanda be cool americano download butch clancy to destroy a home adobe premiere 3.0 download download police siren ringtone free apresentação da filosofia sponville download play store download per tablet download copilul de aur amor zippy download update counter strike condition zero download filme alem da vida download fisierul meu balada boa download gimme dat ciara video version free download asbak band cara mencintaiku download erfan dore mp3 download zindagi pyar ka geet hai female doktor house 8 download download ovi for nokia e71 whistle flo rida download mp3 skull download video 3310 by 9ice free download my 60 memorable games zoner photo studio 9 download doxygen download for mac minecraft inventory editor download beta 1.3 download jorn van deynhoven headliner ariana grande ft iyaz download download gameboy color roms gbc games bonnie e clyde para download download trainer of pop3 ez switch setup wizard download och karol 2 download dvdrip download apple braille font mass effect 3 download soundtrack download itunes account iphone aoe 2 age of kings download backtrack 5 download mirror download computer networks ebook download cracked version of minecraft download dlc halo reach download filmes feitiço do tempo download djview for mac download ost guilty crown mp3 download lagu viola on 7 satu satu download claudia leite copacabana download misfits episode 1 squeezebox server 64 bit download wordweb free download with dictionary download el fuerte silvestre dangond download led zeppelin rock n roll mp3 uml distilled free download pdf